Zomernieuws

Ondertussen zijn er weer een paar maanden verstreken en is de Sahara op ons erf gelukkig verdwenen en zijn alle deelnemers weer aanwezig op ons erf. Uiteraard met alle voorzorgsmaatregelen die nog gelden maar we zijn blij dat we iedereen weer kunnen begeleiden. In de afgelopen maanden is ons team van deelnemers zelfs verder uitgebreid, iets waar we erg trots op zijn in deze roerige tijden!

De 3 deelnemers die het bouwtraject hebben gevolgd hebben alle 3 met succes hun examen SVA ‘Werken in de bouw’ afgelegd! Wat een heugelijke dag was dat, een van hen stroomt zelfs door naar de Entreeopleiding voor het MBO. Ook de laatste afwerkingen van de stal hebben plaats gevonden en we kunnen zeggen dat de stal nu echt klaar is! Een jaar lang hard werken is beloond: blije kalveren in de stal, de hooizolders liggen vol met nieuw hooi, de eerste jongen dieren zijn al in de stal geboren! De stal wordt gebruikt waar hij voor bedoeld is en we zijn er blij mee.

Verder gaat al het werk ook door: de bloemenpluktuin is ondertussen geopend, we hebben volop groentes uit eigen kwekerij, we verwerken kilo’s fruit tot jam, we voeren alle beesten, we maken nieuwe weides voor de wolvarkens die gaan komen, we maaien gras, we hooien, we beregenen (helaas…), we wieden kilo’s onkruid (weer helaas….) en we genieten van alle bedrijvigheid op ons erf!

 

Share this Post