Terugblik op geslaagde activiteitendag; vooruitblik op bouw nieuwe potstal

Activiteitendag 20 juli 2019
Afgelopen zaterdag 20 juli was het na maanden van voorbereiden tijd voor onze activiteitendag. De weersvoorspellingen waren niet optimaal, maar vol goede moed gingen we om 11 uur van start. Een aantal van Bij Tjoonks deelnemers leidden als parkeerwachters het toegestroomde publiek in goede banen. Om 12 uur was het aan hen om de eerste paal van de nieuwe potstal te slaan. Dit mooie moment hebben we met een grote groep enthousiaste bezoekers gevierd waarna de regen losbarstte. Gelukkig was er binnen ook genoeg te beleven. Terwijl ouders naar een lezing luisterden zaten kinderen met hout te knutselen en uiteraard waren er pannenkoeken en ijsjes.

 

Draag je plankje bij!
Inmiddels is de activiteitendag achter de rug en ligt het erf er weer bij alsof er niets gebeurd is, toch is onze actie ‘draag je plankje bij’ nog niet afgelopen. Deze actie hebben we als stichting Vrienden van Bij Tjoonk opgestart om er voor te zorgen dat Bij Tjoonk een geschoolde aannemer kan inzetten die de deelnemers van Bij Tjoonk traint en begeleidt bij het bouwen van de potstal. Zij zullen bijvoorbeeld leren hoe de planken, gezaagd van bomen van landgoed de Bannink waar het leer- en werkbedrijf gevestigd is, op de juiste manier geplaatst moeten worden om stevige wanden te krijgen. Naast praktische vaardigheden zullen de deelnemers ook leren samenwerken, overleggen en omgaan met veranderingen.

Spreekt het sociale bouwproject jou aan en wil jij ook je plankje bijdragen? Jouw bijdrage brengt Bij Tjoonks deelnemers een stap dichter bij het halen van een door de branche erkend certificaat, meer zelfvertrouwen en hopelijk een fijne (betaalde) baan in de toekomst. De deelnemers van Bij Tjoonk zijn dankbaar voor iedere bijdrage!

 

Bijdragen?
Bijdragen kan via een overboeking naar NL70 RABO 0 3377 886 85 tnv stichting Vrienden van Bij Tjoonk. Door een bijdrage te leveren word je Vriend van Bij Tjoonk en houden wij je via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Stuur hiervoor jouw naam en emailadres naar vriendenvan@bijtjoonk.nl. Via vriendenvan@bijtjoonk.nl zijn we ook bereikbaar voor vragen of meer informatie.

 

Persbericht_Deelnemers leerwerkbedrijf Bij Tjoonk bouwen nieuwe potstal