Nieuws

Het is alweer een jaar geleden dat tijdens de open dag op 20 juli 2019 de eerste paal van de nieuw te bouwen potstal symbolisch in de grond werd geslagen door een aantal deelnemers van Bij Tjoonk. Inmiddels kunnen we als Stichting Vrienden van Bij Tjoonk samen met de eigenaren van Bij Tjoonk terug kijken op een zeer succesvol verlopen project.

Het is de stichting gelukt om naast de particuliere giften de nodige fondsen te werven waardoor wij de eigenaren Bij Tjoonk financieel konden ondersteunen om de bouw van hun zo gewenste stal sociaal uit te voeren. Tijdens het project is er door alle deelnemers hard gewerkt; er is gezaagd, getimmerd en geboord. Een bijzondere vermelding waard is het drietal deelnemers dat tijdens het bouwproject officieel geschoold is en op 11 mei j.l. met succes hun examen heeft afgerond. Heren, nogmaals van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

De feestelijke opening die had moeten volgen na het afronden van de bouw kon helaas niet plaatsvinden in verband met de beperkingen rondom het coronavirus. We onderzoeken de mogelijkheden om in het najaar alsnog een evenement te organiseren. Mocht blijken dat ook dit niet haalbaar is binnen de gestelde voorwaarden, dan zullen we onze jaarlijkse activiteit in 2020 overslaan en hopen we dit in 2021 dubbel en dwars in te halen.

Na het omvangrijke project van het bouwen van de potstal zullen we ons in de komende periode richten op een aantal kleinere en korter lopende projecten. De samenstelling van de deelnemers die dagbesteding afneemt bij Bij Tjoonk is wat aan het veranderen. Wij proberen voor iedere doelgroep nét dat beetje extra te bieden waarbij wij ons als volgend doel hebben gesteld een duo-fiets aan te schaffen. Het gezamenlijk fietsen stimuleert de interactie tussen verschillende deelnemers, het geeft het gevoel van vrijheid en dat bewegen goed is voor de gezondheid weet iedereen!

Wij hopen te zijner tijd met een mooie update over onze projecten te komen en hopen dat u in de tussentijd in goede gezondheid verblijft. Vriend van de stichting worden of blijven kan natuurlijk altijd, neem hiervoor contact op via vriendenvan@bijtjoonk.nl