Het is de filosofie van ons bedrijf om bij al onze projecten te beoordelen of dit (deels) door onze eigen deelnemers uitgevoerd kan worden.  Onze huidige stal en werktuigenberging gaan we vervangen door een nieuwe potstal met berging. Hierbij hebben we ook gekeken wat we zelf kunnen doen en wat we moeten uitbesteden. We zijn tot de conclusie gekomen dat wij onder professionele begeleiding een groot deel van de stal zelf kunnen bouwen.

Het is onze ambitie om samen met externe partners een leer- en werktraject van de bouw te maken voor mensen die onder verschillende wetten vallen, zoals WLZ, Participatiewet en WMO, en mensen die vanuit UWV aan de slag moeten dan wel kunnen.


Wat is een potstal?

Een potstal is een stal waarbij de dieren op strobed lopen. Door regelmatig een nieuwe laag stro over de mest in de stal te strooien wordt de pot langzaam gevuld en komen de dieren steeds iets hoger te staan. Als de combinatie van mest en stro een bepaalde hoogte bereikt heeft wordt deze geleegd. Het mengsel is uitermate geschikt als compost voor over de weilanden en akkers. Deze vorm van dierhouderij wordt vooral in de biologische veehouderij regelmatig toegepast. Het is een duurzame manier van dieren houden en wij geloven dat het bevorderlijk is voor het natuurlijk gedrag van de runderen en schapen op ons bedrijf.

Het leer- en werktraject

Het bouwen zelf willen we zoveel mogelijk onder professionele begeleiding doen, met mensen die het om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet lukt om betaald werk te doen. Wij geloven in deze doelgroep en hebben de afgelopen jaren ervaren dat er veel potentieel in deze mensen zit. Wij hebben een aannemer met een onderwijsbevoegdheid gevonden die dit het technische proces zal begeleiden en de deelnemers technische vaardigheden zal aanleren

De bouw van de stal zal na de bouwvak van dit jaar starten en rond de zomervakantie van 2020 afgerond zijn. Vanaf november krijgen onze deelnemers een rol bij het bouwproces. Tijdens de bouw zullen verschillende vaardigheden aan deelnemers aangeleerd worden. Dit zijn technische vaardigheden zoals het zagen met een cirkelzaag, het maken van houtverbindingen en het potdekselen van een wand. Ook competenties zoals samenwerken en overleggen, plannen en omgaan met veranderingen zullen aandacht krijgen. Dit doen we planmatig en doelgericht. Het is mogelijk deel te nemen aan een onderwijsprogramma dat aansluit bij het bouwproces en afgesloten wordt met een praktijkexamen. Het examen zal door een externe examinator worden afgenomen en voldoet aan door de branche gevraagde eisen voor een assistent-functie in de bouw. Het is ook mogelijk om mee te bouwen aan onze stal zonder een certificaat te behalen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste deelnemers die mee willen helpen bouwen aan onze potstal. Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op, wij leggen je graag meer uit over ons project.

Update mei 2020

De stal is klaar en onze deelnemers die hebben meegedaan aan het leertraject hebben op 11 mei 2020 hun examen afgelegd en zijn allemaal geslaagd. Voor ons is het een heel mooi traject geweest waarin we de deelnemers hebben zien groeien in hun vaardigheden. Zowel het proces als het eindresultaat overtreft onze verwachtingen. We kijken dan ook met trots terug op de afgelopen periode.

Update december 2021

In navolging van het succesvolle project rondom de bouw van de potstal gaan we in de winter van 2021-2022 starten met het project ‘de Maakstal’. De oude ligboxenstal wordt verbouwd tot een werkplaats met eigen kantine en de overige ruimte zal worden gebruikt als machinestalling. Bij alle klussen die bij deze verbouwing horen zoeken we ook weer de mogelijkheden van wat we zelf kunnen met onze deelnemers. Zo zullen oude binnenmuren door ons gesloopt worden. Het plaatsen van de betonmatten wordt gedaan door onze deelnemers in samenwerking met een vakman van het bouwbedrijf. De bekleding van de stal met houten gevelplanken zal door onze deelnemers worden uitgevoerd. Ook het inrichten van de ruimtes en het maken van meubelen doen we zoveel mogelijk zelf. Voor gedeeltelijke financiering¬† van dit project zijn we een crowdfunding gestart.

Update november 2022

De Maakstal is gedeeltelijk al in gebruik genomen, de grootste klussen zijn geklaard door onze deelnemers. Er is een winkeltje, er zijn toiletten geplaatst, muurtjes gemetseld, gestucadoord en nog veel meer. Vanaf nu hebben we meer ruimte om met heel nat en koud weer droog te kunnen werken. Wij hebben er zin in!