Bij ons bedrijf bieden we deelnemers de mogelijkheid om (deel)certificaten te halen. Onze cursussen worden aangeboden op ons bedrijf en gegeven door één van de vaste begeleiders. Wij werken hierbij samen met externe partijen. De behaalde certificaten worden door de branche erkend. Dit biedt onze deelnemers meer mogelijkheden op een toekomst als werknemer in het bedrijfsleven. We bieden de certificaten ‘Werken in het groen’, ‘Werken met dieren’ en ‘Werken met bloemen’ aan. Op het moment dat de theorie en praktijkopdrachten beheerst worden nodigen wij een externe examinator uit om het examen af te nemen.

Naast bovenstaande vakspecifieke cursussen is het mogelijk om het VCA-B certificaat op ons bedrijf te halen. Met een VCA-diploma kun je aantonen dat je beschikt over voldoende basiskennis om veilig te kunnen werken in risicovolle omgevingen. Op veel werkplekken zoals in magazijnen, de bouw of fabrieken is het VCA-B certificaat verplicht. Op ons bedrijf zullen we de theorie individueel of in een kleine groep doornemen, praktijkvoorbeelden bespreken en oefenvragen maken. Op het moment dat uit de proeftoetsen blijkt dat de theorie beheerst wordt vragen we het examen aan.

Naast het leren voor certificaten besteden we aandacht aan het aanleren van vaardigheden of kennis die belangrijk zijn, maar waar niet direct een diploma of certificaat voor te behalen is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • schoolse vaardigheden zoals lees-, reken- en taalonderwijs
  • leren plannen
  • bereiden van een gezonde maaltijd
  • lichaamshouding
  • sociale vaardigheden
  • vrijetijdsbesteding
  • zelfstandig reizen